Ủng hộ thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Đề án thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được đông đảo cử tri ủng hộ.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, về việc thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước, có tổng cộng 57.238/57.738 cử tri huyện Chơn Thành (bao gồm thị trấn Chơn Thành, các xã: Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Minh Lập, Quang Minh, Nha Bích, Minh Thắng) tham gia bỏ phiếu. Trong đó, có 56.972/57.218 số phiếu hợp lệ đồng ý, đạt tỷ lệ 99,57%.

Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, có 43.993/44.493 cử tri thuộc 5 đơn vị: Thị trấn Chơn Thành, xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long và Minh Thành tham gia bỏ phiếu. Kết quả, có 43.870/43.971 phiếu hợp lệ đồng ý, đạt tỷ lệ 99,77%. Trong đó, thị trấn Chơn Thành có 99,84% phiếu hợp lệ đồng ý; tỷ lệ này ở xã Thành Tâm là 99,28%; xã Minh Hưng 100%; xã Minh Long 98,6%; xã Minh Thành 99,94%.

Ngày 05/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1314/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chí đô thị loại IV (khu vực nội thị gồm: thị trấn Chơn Thành và các xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành; khu vực ngoại thị gồm các xã: Minh Lập, Quang Minh, Nha Bích, Minh Thắng; tổng diện tích tự nhiên 390,34km2).

Mời bạn đọc xem toàn văn bảng Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *